Uutiskirje Suomi
22.3.2021

Mat­kakaup­pa

Uu­tis­kir­je Suomi
Uutiskirje Suomi

Uu­tis­kir­je Suomi / Mat­kakaup­pa

Ka­las­tus­ret­ki Jäämeren rannalle

Ka­las­tus­ret­ki suun­tau­tuu Jäämeren rantaan noin 60 ki­lo­met­rin päähän Kil­pis­jär­vel­tä. Ta­val­li­sim­mat saa­lis­ka­lat ovat turska ja sei. Retki sopii hyvin koko perheelle, sillä ka­las­tus­pai­kan tun­tu­mas­sa on ranta, jossa voi keräillä uniikkeja kiviä ja sim­pu­kan­kuo­ria. Ka­las­tuk­sen lomassa pais­te­taan nuotiolla makkaraa.

Retket to­teu­te­taan ke­sä­ai­ka­na eli noin 1.6. – 30.11.

Hinta: Autokyyti 115 €/ henkilö

Uu­tis­kir­je Suomi / Mat­kakaup­pa

> Mat­kakaup­pa linkki

uu­tis­kir­je­suo­mi.fi/mat­kakaup­pa

Uutiskirje Suomi
Uutiskirje Suomi

Uutiskirje Suomi

Tervetuloa Uutiskirje Suomi 

Uutiskirje-Digilehti sivuille.

Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

Uutiskirje Suomi  on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen.

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.

UutiskirjeSuomi.fi

Kainuu Group

Media-ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

https://kainuugroup.fi/

toimisto@kainuugroup.fi

2021©uutiskirjesuomi. Kaikki oikeudet pidätetään.