Uutiskirje Suomi
18.3.2021

Vas­tuul­lis­ta muotia

By Tuo­ri­nie­mi
Uutiskirje Suomi

Vas­tuul­lis­ta muotia. Kaikki tuotteet on val­mis­tet­tu Suomessa. Ma­te­ri­aa­lei­na neu­leis­sam­me ovat 100% me­ri­no­vil­la ja 100% pellava.


Osallistu arvontaan.

Voit voittaa 100% alen­nus­koo­din mihin tahansa verk­ko­kau­pas­tam­me (tuo­ri­nie­mi.fi) löytyvään tuot­tee­seen - siis saat sen il­mai­sek­si!

En­sim­mäi­nen arvonta on 31.3.21 ja voitto arvotaan kaikkien siihen mennessä uu­tis­kir­jeen ti­lan­nei­den kesken.

Jaamme jo­kai­sel­le osal­lis­tu­val­le  15% alen­nuk­seen oi­keut­ta­van koodin, joka on voimassa vuoden / Alen­nus­koo­di Kai­nuugroup-etu.

Itse asiassa toi­mi­tem­me sinulle kaksi hen­ki­lö­koh­tais­ta koodia (koodi A ja koodi B). Koodiasi A voit antaa myös eteenpäin. Koodi B on tar­koi­tet­tu vain omaan käyttöösi. Mo­lem­mis­sa on 15% alennus. Koodi B: n alen­nus­pro­sent­ti tar­kis­te­taan kuu­kausit­tain. Mikäli joku muu kuin sinä on käyttänyt koodi A: ta, lisätään koodiisi B 5% li­sä­alen­nus­ta. Jokainen uusi koodi A: n käyttäjän lisää koodi B: n alennusta 5%. Näin toi­mies­sa­si voit kerryttää koodi B: n par­haim­mil­laan 50% alen­nuk­seen asti.

Käyt­tö­oi­keus uusitaan vuoden kuluttua, mikäli koodiasi on käytetty. Uusin­nas­sa koodin B: n prosentti palaa 15% alen­nuk­seen.

Tuo­ri­nie­mi Dream Oy

Pidä kiirettä, tarjous on voimassa ra­jal­li­sen ajan!

En­sim­mäi­nen arvonta on 31.3.21 ja voitto arvotaan kaikkien siihen mennessä uu­tis­kir­jeen ti­lan­nei­den kesken.

Jaamme jo­kai­sel­le osal­lis­tu­val­le  15% alen­nuk­seen oi­keut­ta­van koodin,

https://tuo­ri­nie­mi.fi/Uutiskirje Suomi
Uutiskirje Suomi

Uutiskirje Suomi

Tervetuloa Uutiskirje Suomi 

Uutiskirje-Digilehti sivuille.

Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

Uutiskirje Suomi  on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen.

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.

UutiskirjeSuomi.fi

Kainuu Group

Media-ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

https://kainuugroup.fi/

toimisto@kainuugroup.fi

2021©uutiskirjesuomi. Kaikki oikeudet pidätetään.