Uutiskirje Suomi
13.4.2021

Olemme Suomen johtavia puu­ker­ros­ta­lo­koh­tei­den to­teut­ta­jia

JVR-Rakenne Oy
Uutiskirje Suomi

Olemme Suomen johtavia puu­ker­ros­ta­lo­koh­tei­den to­teut­ta­jia.


OLETKO SINÄ MEIDÄN UUSI KIRVESMIES?

JVR-Rakenne Oy on aloittanut toimintansa vuonna 1998. Yhtiö on vakavarainen puukerrostaloja rakentava pioneeri, joka toimii koko Suomen alueella. Toimintamme kulmakiviä ovat laatu, luotettavuus, turvallisuus ja ammattitaito. Olemme Suomen johtavia puu­ker­ros­ta­lo­koh­tei­den toteuttajia.


Onko sinulla vihreä sydän? Koetko intohimoa ekologista puurakentamista kohtaan? Jos vastasit kyllä, niin tule töihin kasvavan yrityksemme palvelukseen!


OLETKO SINÄ MEIDÄN UUSI KIRVESMIES?

Toimintamme kasvaessa haemme nyt hyvähenkiseen joukkueeseemme useita intohimoisia kirvesmiehiä, joilta löytyy tarkkuutta ja ahkeraa asennetta. Asemapaikkasi on Kuopion seutu, mutta sinulla on tarvittaessa liik­ku­mis­mah­dol­li­suus toisille työmaille.
Tärkein työtehtäväsi on puu­ker­ros­ta­lo­työ­maal­la tehtävät rakennus- ja puu­ele­ment­tia­sen­nus­työt. Tärkeää olisi, että sinulta löytyisi halu oppia mas­sii­vi­puu­ra­ken­ta­mis­ta.


Sinulta löytyy alan tutkintovaatimukset sekä halu kehittää omaa osaamista. Reipas ja oma-aloitteinen asenne ovat tyypillistä yrityksellemme. Yhtiömme periaatteisiin kuuluu, että työt tehdään vastuullisesti, huolellisesti ja turvallisesti käyttäen nykyaikaisia työkaluja ja työmenetelmiä.

Tarjoamme sinulle vakituisen työsuhteen puu­ker­ros­ta­lo­ra­ken­ta­mi­sen edel­lä­kä­vi­jäy­ri­tyk­ses­sä. Tukenasi ovat alan rautainen tiimi moniosaajineen. JVR:lle ominaista on ihmisläheinen johtaminen, työhyvinvointiin panostaminen ja hyvä yhteishenki. Yritys tarjoaa henkilökunnalle laajennetun vapaa-ajan tapaturma, työkyky- ja ryh­mä­hen­ki­va­kuu­tuk­sen sekä muita henkilöstöetuja.


Lisätietoja tehtävästä antaa

JVR-Rakenne Oy:n

HR- ja markkinointijohtaja

Janne Äijänen, p. 045 1184030

tai janne.aijanen@jvr-rakenne.fi.
Lähetä hakemuksesi ja CV:si meidän joukkueeseemme mahdollisimman pian, mutta viimeistään 30.4.2021 mennessä osoitteeseen janne.aijanen@jvr-rakenne.fi.

Aloitamme haastattelut jo hakuaikana, ja palkkaamme sopivan hakijan heti oikean henkilön löydettyämme.

Linkki sivuille

> https://www.jvr.fi/oletko-sina-meidan-uusi-kirvesmies/

Uutiskirje Suomi
Uutiskirje Suomi
Uutiskirje Suomi

Uutiskirje Suomi

Tervetuloa Uutiskirje Suomi 

Uutiskirje-Digilehti sivuille.

Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

Uutiskirje Suomi  on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen.

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.

UutiskirjeSuomi.fi

Kainuu Group

Media-ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

https://kainuugroup.fi/

toimisto@kainuugroup.fi

2021©uutiskirjesuomi. Kaikki oikeudet pidätetään.