Uutiskirje Suom
6.4.2021

Kainuu

Vuokatti Team Sport
Uutiskirje Suomi

Vuokatti Team Sport

Sotkamolainen jääkiekko-, jalkapallo- ja salibandyseura. Toimintaan ovat tervetulleita kaikki edellä mainituista lajeista kiinnostuneet.


Vuokatti Team Sport, jonka tavoitteena on luoda sotkamolaisille niin lapsille kuin vanhemmille ja isovanhemmille hyvät mahdollisuudet harrastaa lajeja Sotkamossa. Vuokatti Team Sport tuottaa lii­kun­ta­mat­kai­lu­pal­ve­lu­ja ja -tuloja paikkakunnalle sekä edistää paikallista hyvinvointia ja elinvoimaa.


Jalkapallo

vuokattiteamsport.fi/jalkapallo

Salibandy

vuokattiteamsport.fi/salibandy

Jääkiekko

vuokattiteamsport.fi/jääkiekko


Tervetuloa mukaan!

Vuokatti Team Sport yhdistää joukkuelajit, tekijät ja harrastajat.

Sotkamolainen jääkiekko-, jalkapallo- ja salibandyseura. Toimintaan ovat tervetulleita kaikki edellä mainituista lajeista kiinnostuneet.

Vuokatti Team Sport

Linkki kotisivuille

> vuokattiteamsport.fi/

>linkki yhteystiedot

www.vuokattiteamsport.fi/yhteystiedot

seuraa meitä Facebookissa!

https://www.facebook.com/vuokattiteamsport

Uutiskirje Suomi
Uutiskirje Suom
Uutiskirje Suomi

Uutiskirje Suomi

Tervetuloa Uutiskirje Suomi 

Uutiskirje-Digilehti sivuille.

Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

Uutiskirje Suomi  on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen.

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.

UutiskirjeSuomi.fi

Kainuu Group

Media-ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

https://kainuugroup.fi/

toimisto@kainuugroup.fi

2021©uutiskirjesuomi. Kaikki oikeudet pidätetään.